NIE DAJ SIĘ WYSTEROWAĆ
NA MINĘ ...

Czasy, w których żyjemy – być może bardziej niż kiedykolwiek – są niczym „pole minowe” – bardzo łatwo, zwłaszcza młodemu człowiekowi, wejść na obszar pełen „min”, z którego niezwykle ciężko wyjść bez szwanku. Wychodząc naprzeciw problemom społeczno-zdrowotnym obserwowanym wśród młodzieży  i zagrożeniom, jakie niosą ze sobą różne używki, w tym alkohol, dopalacze i inne narkotyki, stworzyliśmy program profilaktyczny „ANTYMINA” – PROFILAKTYKA Z PASJĄ.

Aby edukować o zagrożeniach uzależnień oraz zachęcać młodych ludzi do świadomych postaw, nasz zespół doświadczonych profilaktyków odwiedza szkoły w całym kraju, by szerzyć przesłanie „Antyminy”. Towarzyszą nam dwie główne myśli: „Nie daj się wysterować na minę” – by pokazywać młodym ludziom, że nie warto wchodzić na teren, z którego można nie wrócić, oraz: „Z miłości do wolności” – ponieważ mocno wierzymy, że jest wolność od uzależnień. Zarówno zanim się się wpadło w ich sidła, jak i wolność po wyjściu z uzależnienia. Z miłością i pasją dzielimy się tym przesłaniem z młodzieżą.

Adresatem „Antyminy” są dzieci ze szkół podstawowych (klasy 5-8) oraz młodzież szkół średnich. Celem naszych działań jest zbudowanie świadomości wśród dzieci i młodzieży o szkodach zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych, alkoholu, uzależnienia od hazardu i e-uzależnienia oraz promocja aktywizacji prospołecznej wśród osób w wieku 10-19 lat na terenie Polski.

Naszym założeniem jest to, aby do końca 2018 roku zrealizować 160 spotkań w szkołach oraz ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. Po zakończonym spotkaniu chętni uczestnicy będą mieli możliwość indywidualnych konsultacji z terapeutą uzależnień.

Wszystko to z miłości do wolności.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Close Menu