Religia

Książki zakazane przez religię

Książki zakazane przez religię

Istnieją książki, które nie przyjęły się zbyt dobrze w wyższych sferach duchowieństwa, niektóre z nich zostały nawet ocenzurowane, ponieważ uznano je za sprzeczne z dogmatami religijnymi, a także z wiarą i moralnością wiernych. Z tego powodu Kościół katolicki sporządził listę ksiąg zakazanych, do których żaden z wiernych nie powinien mieć dostępu.

Według portalu specjalizującego się w tematyce książek poczytam.pl nazwa katalogu książek, do których katolicy mieli zakaz zbliżania się, nosiła nazwę Index Librorum prohibitorum, powstałego w połowie XVI wieku. W tym indeksie katolicyzm starał się wywierać presję, aby teksty niezgodne z jego systemem wierzeń nie trafiały do opinii publicznej.

Gdy wynaleziona przez Gutenberga prasa drukarska zwiększyła liczbę reprodukcji, wzrosły również wysiłki Kościoła. W ten sposób dążono do posiadania kontroli od reprodukcji do dystrybucji, bez naruszania interesów. Liczba zakazanych książek była bardzo obszerna.

Kościół zdecydował się na karę dla wiernych, aby zniechęcić do czytania i powielania tych książek. Jeśli jednak je czytano, groziło za to szereg kar: najłagodniejszą była ekskomunika, choć karano też torturami, a nawet śmiercią.

Którzy autorzy byli najistotniejsi z zakazanych książek?

Marcin Luter

Oczywiste jest, że jego teksty były zakazane. Niemiecki reformator podzielił katolicyzm. Ruch zapoczątkowany przez Lutra stał się znany jako reformacja protestancka, która polegała na stworzeniu kilku wyznań zgrupowanych pod protestantyzmem.

Giordano Bruno

Był on członkiem zakonu dominikanów, którego teorie i rozumowanie teologiczne doprowadziły do spalenia go żywcem. Rzymska inkwizycja uznała go za winnego herezji, a całe piśmiennictwo mnicha zostało zakazane. Kościół nie zgadzał się z tym, że słońce było tylko kolejną gwiazdą, jednak Giordano Bruno postanowił przeciwstawić się inkwizycji.

Mikołaj Kopernik

To dzięki niemu postulowano heliocentryczny model wszechświata, polegający na słońcu jako centrum i obracającej się wokół niego Ziemi. Było to sprzeczne z obrazem, który Kościół utrzymywał, że człowiek został stworzony na podobieństwo i obraz Boga, więc powinien być w centrum wszystkiego. Jego pisma zostały więc zakazane.

Justine y Juliette del Marqués de Sade

Zawsze prowokacyjne wątki bohatera sprawiły, że uznano go za niemoralnego. W swoich książkach porusza tematy pełna seksualnych perwersji, poddając w wątpliwość zalety zachowania celibatu.

Kres indeksu książek zakazanych przez kościół

Choć liczba książek zakazanych przez Kościół była ogromna, skończyło się to w połowie lat 60. Papież Paweł VI zreorganizował Święte Oficjum i sprawił, że Indeks, choć był moralnym kompasem, nie miał wartości karnej.