ChrześcijanstwoReligia

Krótkie streszczenie historii Kaina i Abla

Krótkie streszczenie historii Kaina i Abla

Zanim wyjaśnimy historię Kaina i Abla, dwóch braci, musimy umiejscowić to wydarzenie w ogromnym tekście, jakim jest Biblia, aby lepiej zrozumieć jego pozycję w historii biblijnej i pojąć, jak wielkie znaczenie może mieć.

Historia Kaina i Abla znajduje się w Starym Testamencie, a w ramach tego w tzw. Księdze Rodzaju, będącej pierwszą księgą Starego Testamentu. Księga Rodzaju opowiada o stworzeniu świata i o pierwszych stworzonych przez Boga istotach ludzkich oraz o tym, jak stopniowo poznają one Boga i uczą się jego idei, a jedną z takich historii jest historia braci Kaina i Abla.

Kim byli Kain i Abel?

Kain i Abel to dwaj pierwsi synowie Adama i Ewy, będący pierwszymi istotami ludzkimi stworzonymi przez Boga, a więc przodkami całej ludzkości. Dlatego świat, w którym zamieszkiwali obaj bracia był jeszcze bardzo pusty, bo to późniejsi potomkowie zaludnili świat.

Abel był młodszym bratem i jego imię oznaczało „ten, który był z Bogiem”. Zajęciem Abla, bardzo istotnym dla historii braci, było pasienie owiec. Tragiczna śmierć Abla oznaczała, że jako jedyny z dzieci Adama i Ewy nie miał potomków, co czyni go jedynym, który nie stworzył wpływowego potomstwa chrześcijańskiego.

Kain natomiast był starszym bratem, również synem Adama i Ewy, choć w niektórych tekstach mówi się o nim nawet jako o potomku Ewy i diabła. Mówi się, że był rolnikiem, a jego rodzina miała duże znaczenie dla historii ludzkości, tworząc miasta w krainie Nod i dając początek długiej liście potomków. Jeśli interesują Cię kościelne wydarzenia, to odsyłamy Cię po aktualności na www.gornyslask.pl

Krótkie streszczenie historii Kaina i Abla

Obaj bracia byli nauczeni czcić Boga, gdyż ich rodzice byli bardzo blisko bóstwa. Dlatego postanowili oddać hołd Bogu i w ten sposób otrzymać jego wielkie dary i uczynić swoje życie lepszym. Każdy z braci złożył daninę związaną ze swoim zawodem, w przypadku Abla były to owce, które sam hodował, a w przypadku Kaina szereg owoców i warzyw, które sam uprawiał. Bóg postanowił nagrodzić Abla za jego ofiarę, sprawiając, że wszystkie jego owce rosły silne i zdrowe, natomiast odrzucił daninę Kaina.

Istnieją różne wersje, dlaczego doszło do tych działań, ale najczęstsza z nich mówi, że podczas gdy Abel dał Bogu swoje najlepsze owce, te które były najsilniejsze i najzdrowsze, Kain użył jako daniny swoich najgorszych plonów, z których wiele było zgniłymi owocami i warzywami. To właśnie z tego powodu Bóg postanowił nagrodzić Abla i ukarać Kaina, ponieważ tylko najmłodszy z braci wykazał się prawdziwą miłością do Boga i prawdziwą hojnością, przy czym ta ostatnia jest jedną z wielkich cnót religii chrześcijańskiej.

Mówi się, że zazdrość zrodzona w Kainie z powodu tego, że Bóg postanowił uhonorować jego brata sprawiła, że postanowił on zabić Abla, mordując go dużym kamieniem. Po tym Bóg zapytał Kaina o miejsce pobytu jego brata, ale ten skłamał. Bóg, znając prawdziwy wynik Abla, wypędził Kaina z ziemi świętej, każąc mu wędrować, aż znajdzie nowe miejsce, ale pozostawiając na jego ciele znak, by pokazać, co zrobił.

Po latach wędrówki Kain dotarł do krainy Nod, gdzie zbudował miasto Enoch, ożenił się, miał potomstwo, a w końcu umarł w wielkich wyrzutach sumienia z powodu zabicia własnego brata. Nie mamy zapisu, że w którymkolwiek z późniejszych lat Kain miał jakąkolwiek relację z Bogiem, choć istnieją przesłanki, że nigdy nie porzucił religii chrześcijańskiej.