Religia

Zrozumienie pochodzenia człowieka w religii i nauce

Zrozumienie pochodzenia człowieka w religii i nauce

Człowiek zawsze odczuwał potrzebę zrozumienia natury i pochodzenia rzeczy, które go otaczają, a tym samym zrozumienie wszechświata, a w szczególny sposób życia i samego siebie. Z biegiem czasu te koncepcje wszechświata czy kosmologii zmieniały się aż do osiągnięcia tego, co mamy dzisiaj. Niewątpliwie zmieni się także w przyszłych wiekach.

Dlaczego warto dokonać apostazji

W konfrontacji z wszechświatem, próbując odpowiedzieć na zadawane pytania o jego naturę i pochodzenie, człowiek przyjmuje różne punkty widzenia, które dziś możemy rozdzielić jako zawody: naukowiec, filozof i teolog. Dziś poglądy te są mniej więcej odrębne, ale przez długi czas były one mieszane. Nawet dziś, mimo że często nie są one uznawane, te punkty widzenia są mylone w sprawach, które nieumyślnie przekraczają granice, które między nimi ustaliliśmy. W tych sprawach wciąż pojawiają się pytania, które przekraczają granice filozofii, a nawet teologii i są jedną z najważniejszych dziedzin relacji między nauką a religią.

Ważnym problemem jest rozważenie koncepcji jakie człowiek posiadał na temat natury i pochodzenia wszechświata na przestrzeni dziejów i obrazu, jaki współczesna nauka daje nam o nich dzisiaj, i zobaczenie jak odnoszą się one do tego, co religie mówią nam na ten sam temat. Problem dotyczy relacji, jakie powstają między światem a boskością w każdej myśli religijnej.