ChrześcijanstwoEtyka

Czy muszę chodzić do kościoła aby być chrześcijaninem?

Czy muszę chodzić do kościoła aby być chrześcijaninem?

Bycie chrześcijaninem oznacza podążanie za Chrystusem. Czy naprawdę muszę iść do kościoła, aby to osiągnąć?

Chrześcijaństwo. Jeśli spojrzysz na definicję tego słowa, prawdopodobnie nie stwierdzisz, że jest to „osoba, która chodzi do kościoła” i jest jego częścią. Bycie chrześcijaninem oznacza przede wszystkim naśladowanie Chrystusa. A co to znaczy podążać za Chrystusem? Jedynym miejscem, gdzie można szukać prawdziwego znaczenia jest Biblia.

Jest wiele wersetów, które mówią o tym samym. Bycie prawdziwym naśladowcą Chrystusa ma związek z tym, co dzieje się wewnątrz nas. Jezus był człowiekiem takim jak my, ale nigdy nie popełnił grzechu. Z tego powodu umożliwił nam przezwyciężenie grzechu. Być chrześcijaninem oznacza iść tą drogą zwyciężać nad grzechem, do którego jesteśmy kuszeni. Zewnętrzne formy i zwyczaje, postawy, jakie mamy wobec ludzi, czy też nie bycie członkiem jakiegoś konkretnego kościoła, nie są rzeczami, które definiują, co to znaczy być chrześcijaninem.

W Biblii nie ma twardych i stanowczych zasad dotyczących uczęszczania do kościoła.