Chrześcijanstwo

Treść i autorstwo Listu do Hebrajczyków

Treść i autorstwo Listu do Hebrajczyków

List do Hebrajczyków, jest jedną z dwudziestu siedmiu ksiąg religijnych składających się na tzw. chrześcijański Nowy Testament, należąc tym samym do drugiej części tekstów biblijnych.

Treść Listu do Hebrajczyków

Dzieło rozpoczyna się od rozmowy o synu Bożym, mówiąc, że jest on ważniejszy od proroków i aniołów, jego przesłanie jest niezbędne, by podążać drogą jedynego Boga. Mówi się, że po śmierci Jezus wstąpił do nieba i usiadł obok swojego Ojca, będąc ponad aniołami.

Dalej tekst mówi o niebezpieczeństwie niewiary, o karach, jakie teksty biblijne wymierzają tym, którzy są niewierni i prosi Hebrajczyków, aby nie popełniali tych błędów. Treść mówi, że wszyscy, którzy chcą zakończyć swoje życie w niebie, muszą mieć silną wiarę, nigdy nie wątpiąc w swojego jedynego Boga.

Tekst nieustannie broni postaci Jezusa, nadając mu rangę arcykapłana i przypominając o jego istotnym znaczeniu dla wiary. Wynika to z faktu, że był on postacią różnicującą chrześcijan i Żydów, dlatego dla Hebrajczyków niezbędna była obrona Jezusa i jego znaczenia w obrębie tekstów.

Ogólna treść dzieła obejmuje szereg zaleceń dla Hebrajczyków, obronę postaci Jezusa w ramach religii oraz prośbę do Hebrajczyków o zachowanie stanowczości w wierze chrześcijańskiej. Cytując fragment tekstu z www.twojamalopolska.pl „Ogólnie rzecz biorąc, jest to tekst dla Hebrajczyków, aby podążali właściwą drogą w religii.”

Autor Listu do Hebrajczyków

Pierwszą rzeczą, którą musimy zrozumieć w tym temacie jest to, że prawdziwy autor dzieła pozostaje tajemnicą, bo choć istnieją liczne hipotezy i teorie, nie ma absolutnej pewności co do tego, kto napisał dzieło. Dzieje się tak dlatego, że wbrew temu, co zwykle widzi się w listach, w tym nie ma typowej dla tych tekstów części, w której umieszcza się nazwisko autora i osoby, do której jest adresowany.

Początkowo sądzono, że autorem jest Paweł z Tarsu, będąc autorem poprzednich listów. Jednak w ciągu wieków to myślenie uległo zmianie. Obecnie większość myśli jest taka, że dzieło nie jest autorstwa Pawła z Tarsu, jego myśl jest daleka od tego, co widzimy w tekstach. Wątpliwości co do autora prowadzą nawet do niepewności co do jego pochodzenia, pojawiają się różne teorie, czy był Żydem, Hebrajczykiem, czy też żadnym z nich.