Chrześcijanstwo

Główne grzechy kościoła

Główne grzechy kościoła

Czy widzimy koniec epoki, koniec imperium, koniec jednej z najpotężniejszych religii jaka kiedykolwiek istniała?

Kto ma uszy do słuchania i oczy do patrzenia zauważy, że wiara czasami wiara jest ślepa i głucha, Kościół katolicki nadal popełnia swoje śmiertelne grzechy i okropne zbrodnie przeciwko ludzkości, na przykład: inkwizycję, krucjaty, powiązanie instytucji kościelnej z pewnymi opresyjnymi i nieludzkimi reżimami politycznymi, represje wobec seksualności a nie zadowalanie się tym. Kościół kontynuuje rozległe imperium, które stworzył swoją rozległą kryminalną przeszłość z seksualnym wykorzystywaniem nieletnich. Coraz więcej jest przypadków pedofilii wśród księży, arcybiskupów, kardynałów i innych.

Czy Jesus naprawdę istniał?

Wiele z tych przypadków było ukrywanych przez dziesięciolecia, a nawet wieki przez członków samego Świętego Kościoła Katolickiego. Nawet papież zagłuszył lub zignorował je. Miliony wcześniej wiernych wystąpiło z Kościoła katolickiego z powodu wszystkich ujawnionych tu grzechów. Czy widzimy koniec pewnej epoki, koniec imperium, koniec jednej z najpotężniejszych religii, jaka kiedykolwiek istniała?

Parafrazując Jezusa „Prawda cię wyzwoli” i filozoficznie wierzę, że prawdy nie ma w żadnej religii, a przynajmniej to, co dotychczas pokazało mi życie.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz