Religia

Pięcioksiąg – pierwsza część Starego Testamentu

Pięcioksiąg – pierwsza część Starego Testamentu

Stary Testament to pierwsza z dwóch części Biblii, opowiadająca o wszystkich wydarzeniach, które mają miejsce od powstania świata do przyjścia Jezusa Chrystusa. Dlatego aby poznać te teksty dogłębnie, musimy porozmawiać o różnych księgach, które go tworzą,

Pięcioksiąg – pierwsza część Starego Testamentu

To podsumowanie Starego Testamentu rozpoczynamy od omówienia pierwszej części księgi, tzw. Pięcioksiąg. Nazywa się tak, ponieważ jest to pierwsze pięć ksiąg Biblii, w których opowiedziane są wszystkie wydarzenia, jakie miały miejsce od początku czasów do śmierci Mojżesza. Aby podsumować to dzieło musimy dokonać podsumowania 5 ksiąg, które je tworzą.

Geneza

Księga Rodzaju jest pierwszą ze wszystkich ksiąg Biblii. Tekst rozpoczyna się od opowiedzenia o tym, jak Bóg stworzył świat i ludzi, a następnie przechodzi do opowiedzenia o życiu dwóch pierwszych mężczyzn, Adama i Ewy. Następnie opowiada o wielu znanych historiach biblijnych, takich jak Kain i Abel, wieża Babel czy potop Noego. Druga część Księgi Rodzaju opowiada o najwierniejszym Bogu człowieku, Abrahamie, oraz o życiu jego potomków, takich jak Izaak i Jakub.

Exodus

Druga księga Pięcioksiągu jest tą, która opowiada o niewoli, jakiej doświadczyli Hebrajczycy w Egipcie i ich marszu do Ziemi Obiecanej po wyzwoleniu dokonanym przez Mojżesza.

Leviticus

W przeciwieństwie do dwóch poprzednich ksiąg, ta nie opowiada historii, ale służy jako podstawa wiedzy o religii. W jej tekstach widzimy prawa dotyczące świętości i czystości, a także informacje o kapłanach.

Numery

W czwartej części kontynuowana jest opowieść o wyprawie Hebrajczyków z Egiptu, relacjonując podróż z Synaju do Ziemi Obiecanej. To właśnie w tym tekście Mojżesz otrzymuje tablice z 10 przykazaniami. O historii tablic z 10 przekazaniami przeczytasz w dolnoslaska.pl

Deuteronomy

Ostatnia część Pięcioksięgu, która opowiada o wędrówce Hebrajczyków od momentu otrzymania tablic z przykazaniami do przybycia do Ziemi Obiecanej. Uważa się, że jest to ostatnia mowa Mojżesza przed śmiercią.