Informacje z pierwszej ręki:

Jeśli szukasz wsparcia:

www.narkomania.gov.pl
Telefon zaufania: narkomani - 801 199 990
Czynny codziennie w godz. 16:00-21:00

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

http://www.parpa.pl/index.php/przeciwdzialanie-przemocy

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Niebieska Linia: 800 12 00 02

Jeśli masz problem, pytanie albo szukasz pomocy, napisz do nas. Postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć albo skierować Cię do właściwej osoby

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI, KTÓREGO DYSPONENTEM JEST MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Close Menu