Mirosław „Kolah” Kolczyk

Artysta-raper i prelegent spotkań „ANTYMINA” – urodził się i wychował w Tucholi. Obecnie mieszka w Przemyślu ze swoją żoną Oksaną i dwójką dzieci Natanaelem i Idą. Nagrał 2 albumy z zespołem Royal Rap w 2008 r. oraz album solowy Kolah „Powrót do Korzeni” w 2012 r. Od kilku lat regularnie koncertuje i nagrywa ze znanym w Polsce zespołem TGD. Potrzebą jego serca i wielką pasją stały się działania związane z profilaktyką uzależnień, w które zaangażowany jest od ponad dziesięciu lat. Zrealizował już kilka projektów profilaktycznych, m.in. uczestniczył w autorskim projekcie Leszka Korzenieckiego: „Żyj poza klatką”, współtworzył i realizował projekt „Profilaktyka z rapem” (Fundacja Bread of Life) , prowadził autorski projekt pt. „Misja Prawdziwej Wolności” wraz z członkami swojego zespołu: Royal Rap (Fundacja Nadzieja dla Przyszłości).Kolah zagrał setki koncertów w kraju i kilka za granicą min. we Francji, Irlandii, Wielkiej Brytanii. Jest głównym profilaktykiem i artystą projektu „ANTYMINA” – PROFILAKTYKA Z PASJĄ, odpowiada za realizację 160 spotkań w szkołach i ośrodkach wychowawczych, podczas których dociera do młodzieży z przesłaniem o wolności.

DANIEL ROMAŃCZYK​

Profilaktyk uzależnień, szczęśliwy mąż i ojciec trzech synów, szkoleniowiec, założyciel działalności „Instytut Psychologii Rozwoju DanRom. Od kilku lat, w ramach działalności profilaktycznej zajmuje się pracą w Zespołach Interdyscyplinarnych w powiecie giżyckim. Jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku politologii, a obecnie studiuje psychologie w jednej z wyższych uczelni w Warszawie. Na co dzień prowadzi autorski cykl spotkań profilaktycznych w placówkach oświatowych i wychowawczych. Naucza na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zagrożeń cyberprzestrzeni  czy przeciwdziałania agresji u dzieci i młodzieży. Ukończył wiele szkoleń i kursów dot. uzależnień, współuzależnień, problematyki DDA, przeciwdziałania przemocy i innych.

Grzegorz Antosz

Certyfikowany instruktor terapii uzależnień, Absolwent Studium Terapii Uzależnień – Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie. Konsultant ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – I i II stopnia, posiada dyplom Polskiej Agencji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Niebieskiej Linii w Warszawie. Szkoleniowiec, wykładowca min. na WSTiPS Warszawa. Niezwykle ciepły człowiek, pełen pasji dla człowieka, szczęśliwy mąż i ojciec. Jest założycielem i prezesem Fundacji Arka Noego z Gliwic, która realizuje program „ANTYMINA” – PROFILAKTYKA Z PASJĄ. Jest kierownikiem dwóch placówek ambulatoryjnej terapii uzależnień od narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Gliwicach oraz Knurowie. Jest także autorem licznych programów profilaktycznych na poziomie profilaktyki uniwersalnej, wskazującej oraz selektywnej. Od 15 lat zawodowo zajmuje się terapią uzależnień oraz współuzależnień, a także programami edukacyjno – korekcyjnymi dla sprawców przemocy. .

Leszek Korzeniecki

Profilaktyk uzależnień, instruktor terapii uzależnień. Jest jednym z głównych prelegentów podczas spotkań „ANTYMINA” – PROFILAKTYKA Z PASJĄ. Od 2000 r. zajmuje się działalnością profilaktyczną, a w spotkaniach na temat zachowań autodestrukcyjnych, które prowadzi, wzięło udział na żywo już ponad 250 000 osób. Prowadzi także mnóstwo spotkań indywidualnych z młodzieżą – sprzeciwia się nudnemu zasypywaniu wiedzą, lecz dociera do serc młodych ludzi, pokazując drogę wolności od uzależnień. Jest autorem serii filmów animowanych o tematyce antynarkotykowej, które ukazują się pod tytułem „Nudne filmiki o narkotykach” (wydawnictwo Vocatio). Filmy i animacje będą prezentowane podczas prowadzonych przez niego spotkań profilaktycznych. Jest absolwentem Studium Terapii Uzależnień w Fundacji Uwolnienie. Aktualnie jest związany ze stowarzyszeniem Nowe Możliwości, ma za sobą ponad dziesięcioletnią współpracę z warszawską fundacją Głos Ewangelii.

Jeśli szukasz wsparcia:

www.narkomania.gov.pl
Telefon zaufania: narkomani - 801 199 990
Czynny codziennie w godz. 16:00-21:00

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

http://www.parpa.pl/index.php/przeciwdzialanie-przemocy

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Niebieska Linia: 800 12 00 02

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI, KTÓREGO DYSPONENTEM JEST MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Close Menu