Antymina w Kotli (16.05.2013)

Celem tego wydarzenia było uświadomienie młodym ludziom zagrożeń wynikających ze stosowania różnego rodzaju używek. Koncert wzbudził duże zainteresowanie  naszych  gimnazjalistów.
Koncert został zorganizowany przez Gminę Kotla / Gminną Komisje do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a jego koszty zostały pokryte ze środków budżet gminy przeznaczonych na profilaktykę uzależnień. (źródło: Strona internetowa gminy Kotla)

Antymina w Pyskowicach MOKiS (30.04.2013)

„Antymina” to artystyczny program profilaktyki uzależnień, podczas którego młodzież dowiaduje się o zagrożeniach jakie niosą ze sobą alkohol, narkotyki oraz inne używki. Wiedza ta jest podana w sposób atrakcyjny i interesujący dla młodego odbiorcy. Płaszczyzną i narzędziem do kontaktu jest muzyka rap oraz animacje multimedialne. 30 kwietnia br. w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu gimnazjaliści z Pyskowic wezmą udział w programie: godz. 11.00 Gimnazjum nr 2 i grupa z Gimnazjum nr 1; godz. 12.45 Gimnazjum nr 1. Zakończeniem przedsięwzięcia będzie koncert grupy hip-hopowej Royal Rap w MOKiS o godzinie 17.00, na który zapraszamy wszystkich mieszkańców Pyskowic, zwłaszcza młodzież. Bezpłatne wejściówki do nabycia w sekretariacie MOKiS (liczba miejsc ograniczona).

Tekst zaczerpnięty ze strony urzędu miasta PYSKOWICE.PL

Zdjęcia ze spotkań (źródło: Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach)

 

Antymina w Głogowie

 

W rytmie hip-hopowym dowiedzieliśmy się, ile zagrożeń czeka na nas, gdy uwierzymy w mity o narkotykach i alkoholu. Życiorysy artystów z ROYAL RAP dotknęły naszą wrażliwość i pozwoliły zweryfikować nasze problemy.  Doświadczenia każdego z nas mogą być intrygujące, ciekawe i piękne bez środków chemicznych.  Czego sobie i innym życzymy. (źródło: Gimnazjum Nr 2 w Głogowie)

Antyminy w Głogowie (13-17.05.2013)

Artystyczny Program Profilaktyki UzależnieńArtystyczny Program Profilaktyki UzależnieńArtystyczny Program Profilaktyki UzależnieńArtystyczny Program Profilaktyki UzależnieńArtystyczny Program Profilaktyki UzależnieńArtystyczny Program Profilaktyki Uzależnień

(fot. Jerzy Yuro Pieniążek)

Kolah feat. Poison „Chory świat”