O nas

Każda osoba pracująca z młodzieżą zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkimi zagrożeniami dla nastolatków są alkohol, narkotyki oraz inne używki. Statystyki są zatrważające, mimo wielu starań pedagogów, młodociani coraz częściej sięgają po środki odurzające. Młodzież uzależniona od używek bardzo łatwo wchodzi na przestępczą ścieżkę. Należy więc poszukiwać nowych metod uświadamiania i przestrzegania młodzieży przed zgubą podejmując skuteczne prewencyjne kroki. Niechciany seks, kontakt ze światem przestępczym, nieznany skład chemiczny środków odurzających – to tylko niektóre pułapki – miny, na które narażony jest młody człowiek. Pragniemy przedstawić Państwu artystyczny program profilaktyki uzależnień pod tytułem Antymina. Program adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klasy 5 i 6), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Jest realizowany w oparciu o spotkania, na których młodzież dowiaduje się o zagrożeniach jakie niosą ze sobą alkohol, narkotyki oraz inne używki. Wiedza ta jest podana w sposób atrakcyjny i interesujący dla młodego odbiorcy. Płaszczyzną i narzędziem do kontaktu jest tutaj muzyka rap oraz animacje multimedialne.

 

D57A9458

Mirek "Kola" Kolczyk

Obecnie mieszka w Rzeszowie z żoną Oksaną. Pasją jego życia i potrzebą serca są działania związane z profilaktyką uzależnień, w które jest zaangażowany od lat. Posiada bogate doświad­czenie. Współpracował z wieloma organizacjami pożytku publicznego:

• Fundacja Głos Ewangelii – uczestniczył w autorskim projekcie Leszka Korzenieckiego: „Żyj poza klatką”

• Fundacja Bread of life – współtworzył i realizował projekt „Profilaktyka z rapem”

• Stowarzyszenie Pomocy Arka Nowego – działał w projekcie Piotra Stępniaka „I Ty możesz zmienić swoje życie”

• Fundacja Nadzieja dla Przyszłości – prowadził autorski projekt pt. „Misja Prawdziwej Wolności” wraz z członkami swojego zespołu: Royal Rap

• Fundacja Transformer – ze swoim przesłaniem dociera do dzieci z ośrodków wychowawczych, domów dziecka i szpitali. W ramach współpracy z fundacją, na samym Dolnym Śląsku (gdzie siedzibę ma ta fundacja) zagrał już blisko trzydziestu koncertów

Kolah współpracuje również z licznymi organizacjami i działaczami lokalnymi (starostwa, stowarzyszenia, kościoły itp.).

Jest profesjonalnym muzykiem z kilkunastoletnim doświadczeniem. Wydaje płyty, zarówno jako solista - Kolah, czy też jako członek różnych zespołów, z którymi współpracuje m.in. Royal Rap, Trzecia Godzina Dnia, Kawa. Nagrywał również z takimi grupami jak Elohim, Grupa Mojego Brata, Gospel Rain, Bełchatów Gospel Singers, oraz Damy Radę.