Pobierz notatkę prasową poniżej

Jeśli szukasz wsparcia:

www.narkomania.gov.pl
Telefon zaufania: narkomani - 801 199 990
Czynny codziennie w godz. 16:00-21:00

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

http://www.parpa.pl/index.php/przeciwdzialanie-przemocy

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Niebieska Linia: 800 12 00 02

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI, KTÓREGO DYSPONENTEM JEST MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Close Menu