Posts Categorized: ANTYMINA – spotkania

Antymina w Kotli (16.05.2013)

Celem tego wydarzenia było uświadomienie młodym ludziom zagrożeń wynikających ze stosowania różnego rodzaju używek. Koncert wzbudził duże zainteresowanie  naszych  gimnazjalistów. Koncert został zorganizowany przez Gminę Kotla / Gminną Komisje do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a jego koszty zostały pokryte ze środków budżet gminy przeznaczonych na profilaktykę uzależnień. (źródło: Strona internetowa gminy Kotla)

Antymina w Pyskowicach MOKiS (30.04.2013)

„Antymina” to artystyczny program profilaktyki uzależnień, podczas którego młodzież dowiaduje się o zagrożeniach jakie niosą ze sobą alkohol, narkotyki oraz inne używki. Wiedza ta jest podana w sposób atrakcyjny i interesujący dla młodego odbiorcy. Płaszczyzną i narzędziem do kontaktu jest muzyka rap oraz animacje multimedialne. 30 kwietnia br. w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu gimnazjaliści… Read more »